+For wapmasters only!+
Truyện Cười
[*][Truyện cười] chuyện bất thường [27]
[*][Truyện cười] Rắn độc [26]
[*][Truyện cười] Con nít có thể có thai không ? [127]
[*][Truyện cười] Bắt lỗi tận góc [137]
[*][Truyện cười] Ngắn quá nắm không được... [135]
[*][Truyện cười] Nghĩ rồi à [134]
[*][Truyện cười] Chuyện của các bé [156]
[*][Truyện cười] NGƯỜI HÀ TIỆN LÀM TỪ THIỆN [135]
[*][Truyện cười] Rắc rối quá [240]
[*][Truyện cười] Tại sao quân đội không có phụ nữ ? [154]

1 2 3 6 >
--
Kho Truyện Đọc
Về trang chủ