+Twap.eu-the best counter for your site+
[Truyện ma] Chết rồi.cuộc sống cõi âm như thế nào ?
Nguồn: hssv2012.vnchat.us, Người đăng: BQT_TMC
-
Người ta vẫn hay nói về cái chết bằng cụm từ “đi về thế giới bên kia”. Vậy thế giới ấy được nghiên cứu thế nào trong lịch sử tư tưởng của con người?.
*Từ căn cứ tôn giáo*
Trong mỗi chúng ta, hẳn đã ít nhất 1 lần đặt câu hỏi cho chính mình rằng sau khi chết thì ra sẽ như thế nào hoặc ta sẽ đi về đâu sau khi chết. Thực ra từ khi con người biết tri giác đã tự hỏi “tôi sẽ đi về đâu sau khi chết?”. Chính khi đi trả lời câu hỏi đó, đã hình thành nên các tôn giáo. Một điều đáng lưu ý là dù ở phương Tây hay phương Đông đều tin rằng có 1 thế giới khác sau khi con người rời bỏ cuộc sống.
Cả Phật giáo và Thiên Chúa Giáo đều cho rằng con người sau khi chết sẽ được lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục tùy vào sự tu dưỡng của họ khi còn sống. Người Việt Nam ta, bên cạnh việc chịu ảnh hưởng của các tôn giáo về thế giới bên kia, bản thân chúng ta cũng đã có 1 tín ngưỡng thể hiện niềm tin rằng chết chưa phải là hết. Đó là tục thờ cúng tổ tiên.
-
1 2 3 7 >
-
Bình luận Truyện (0)
--
Trở về
Kho Truyện Đọc